• Om företaget

 • Elektrodrift förening u.p.a. startade 15/12 1922. VD och grundare var Ingenjör Carl Nilsson som bedrev elinstallationer mest på landsbygden med bl.a. linjearbete till sin bortgång 1963. Därefter övertog Kamrer Henning Hansson VD-posten.

  • 1978 ombildades företaget till AB.
  • 1981 blev Elektrodrift löntagarägt.
  • 1984 övertog Gustav Rubin VD-posten efter Henning Hansson som gick i pension.
  • 15/12 2002 firade företaget 80-årsjubileum.
  • 1/1 2005 övertog Bo Rosén, Stefan Ohlin och Martin Svensson ägandet av Elektrodrift i Kristianstad AB.
  • 24/9 2014 övertog Martin Svensson och Mathias Rugart ägandet av Elektrodrift i Kristianstad AB